Üyelik Girişi
Ana Menü
Videolar
Site Haritası

İhlas ve Samimiyet

 

İHLAS ve SAMİMİYET


إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّينَ

Muhterem Müslümanlar!

İhlâs kavramı; "Bir şeyi, içine karışmış ve değerini düşürmüş olan başka şeylerden temizleyip arındırmak, saflaştırmak, seçmek, sevgi ve dostluk" gibi anlamları ihtiva eder. İslamî bir terim olarak ihlâs; şirk ve riyanın zıddı olarak, insanın batıl inançlardan, kötü duygulardan, çıkar kaygılarından ve gösteriş arzusundan kalbini temizlemesi, her türlü faaliyetinde temiz bir niyet taşıması ve yalnızca Allah'ın rızasını gözetmesi anlamında kullanılmaktadır.(1)

Bir Müslümanın bu dünya hayatındaki en büyük hedefi Allah'ın rızasını kazanmak olmalıdır. Allah'ın rızasını kazanmak da ancak ihlâs ve samimiyetle mümkün olur.

Aziz Mü'minler!

İnanç, ibadet ve diğer davranışlarımız Allah katında değerlendirilirken samimiyetle yapılıp yapılmadığına bakılır. İhlâssız yapılan amelin Allah katında hiçbir değeri yoktur. Zira ihlâs; ibadetin hem ruhu hem de özüdür. İhlâstan uzak ibadet, cansız ceset gibidir. Nitekim Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de; "(Rasûlüm!) Şüphesiz ki Kitab'ı sana hak olarak indirdik. O halde sen de dini Allah'a has kılarak (ihlâs ile) kulluk et" (2) diye buyurarak ibadet etmemizi ve ibadetlerimizde de ihlâslı olmamızı emretmektedir. Peygamber Efendimiz de konu ile ilgili olarak şöyle buyurmaktadır: "Allah Teâlâ ancak kendi rızası gözetilerek samimi bir niyetle yapılan ibadetleri kabul eder."(3).

İhlâsta saf dindarlık vardır. Tevhit inancının saflığını batıl itikatlarla zedelemekten sakınmak vardır. Yalnız Allah'a inanıp O'na kulluk etmek, O'na güvenip O'ndan dilekte bulunmak vardır. İhlâs ve samimiyetten nasibi olmayanlar için şeytanın neler planladığına dair Kur'an-ı Kerimin Hicr Suresi 39 ve 40. ayetlerinde şu bilgiler yer alır: "(İblis) dedi ki: Rabbim! Beni azdırmana karşılık ben de yeryüzünde onlara (günahları) süsleyeceğim ve ihlâslı kulların müstesna onların hepsini mutlaka azdıracağım!" Kuran'ın bu beyanına göre şeytan, sadece ihlâslı kişilere zarar veremeyecektir.


Değerli Kardeşlerim!

Önemli olan, Allah'a ibadet ve kulluk etmek maksadıyla yaratılmış olan insanın, bu gayeye uygun davranabilmek için bütün benliği ile çaba sarf etmesidir. Bu çabanın tabii sonucu olarak gönlünde ihlâs ve samimiyet yerleşen kimsenin iç dünyasında, Allah'ın ölçülerine aykırı olan sevgiler bulunmaz. Zihninde Allah'ın ölçülerine aykırı düşünceler dolaşmaz. Her zaman ve her şartta hakkı söyler; diline yalan, gıybet gibi şeyleri dolamaz. Tüm organlarıyla Allah'ın buyrukları doğrultusunda hareket eder. Böyle bir kimse, Allah için yaşar ve Allah için ölür. Şu ayet-i kerime bu hakikati çok güzel resmeder: "Şüphesiz benim namazım, kurbanım/malî ibadetlerim, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir."(4)

Aziz Mü'minler!

İhlâsın zıddı riya ve gösteriştir. Bu ise insanı şirke sürükleyen; yaptığı salih amellerin zayi olmasına yol açan çok tehlikeli bir durumdur. Bu vesileyle yukarıda zikrettiğimiz hadis-i şerifi tekrar hatırlayalım. Hz. Peygamber şöyle buyuruyor: "Allah Teâlâ ancak kendi rızası gözetilerek samimi bir niyetle yapılan ibadetleri kabul eder."

Riya gibi bir yanlıştan ancak dirayetli ve ileri görüşlü insanlar kaçınır. Allah'a karşı ihlâslı olmaya gayret eder ve sonunda kazananlardan olur. İki cihan Güneşi sevgili Peygamberimiz (s.a.v)'in konumuzla alakalı bir hadisinin meali ile hutbeme son veriyorum: "Bir müslüman kişinin kalbi, (şu) üç meziyete sahip olduğu müddetçe hıyanet, kîn ve husumet beslemez. Bu meziyetler: Ameli, tam bir ihlâs ile Allah için yapmak, müslümanların başındaki insanlar için hayır dilemek ve müslümanların arasından ayrılmamaktır." (5)

29 Eylül 2010

Hazırlayan:
Abdullah ÖZMEN
Vaiz


Dipnotlar
1- DİA 21/5356.
2- Zümer, 2.
3- Nesai, Cihat 24; Ahmet b. Hanbel, Müsned, 4/126.
4- Enâm, 162.
5- İbn Mace, Mukaddime, 18.

 

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz


Köşe Yazısı
Günün Ayeti

Her ümmet için, Allah'ın kendilerine rızk olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine O'nun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. Sizin Tanrınız tek bir Tanrı'dır, O'na teslim olun. Allah anıldığı zaman kalbleri titreyen, başlarına gelene sabreden, namaz kılan, kendilerine verdiğimiz rızıktan sarfeden ve Allah'a gönül vermiş olan kimselere müjde et.

(Hacc, 22/34-35) 

Günün Hadisi

Hz. Peygamber (s.a.v) buyuruyor: “İmkânı olup da kurban kesmeyen bizim namazgâhımıza yaklaşmasın!”

(İbn Mâce, Edâhı, 2; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 321).

Saat
Takvim
Hava Durumu
Anlık
Yarın
11° 21° 6°
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam4
Toplam Ziyaret93399